• Cupen spilles med inntil 64 lag og spilles på 4 kunstgresshaller. 61 lag 2023
 • Turneringen følger NFF`s kampreglement, der ikke annet er beskrevet.
  – det spilles med pressfrisone og ekstra utespiller ved 0-4 i 11 og 12 års klasse .
  – hvis ballen går i taket – skal motstanders keeper starte med ballen.
  – det spilles ikke med offside
 • Ingen begrensning på antall spillere pr lag i turneringen.
  MEN spillere er kun berettiget for spill på et lag hvis klubber kommer med flere lag!
 • Spillerliste med navn, nummer på drakt og fødselsår på alle spillere leveres i sekretariatet/banevert før første kamp
  Påmeldingsavgift 2000,-
 • I alle klassene gjelder de samme reglene som i de respektive fotballkretsene for bruk av overårige spillere. Alle spillere skal på forespørsel kunne legitimere sin alder og klubbtilhørighet overfor sekretariatet.
 • Lagspremie i klassen 11 og 12 år.

Innbytte

Turneringen tillater flyvende bytter. Spiller som byttes ut skal være helt ute av banen før spiller som byttes inn entrer banen!

Ball

4er ball i alle klasser. Hjemmelaget holder ball.

Mål

Cupen spilles med 7èr mål.

Draktlikhet

Laget som står oppført som bortelag må skifte drakt eller benytte vester. Vester fås lånt i sekretariatet

Fair play

Fair play hilsen før kamp. Fokus på fair play i spillet, medspillere, motspillere, ovenfor dommere og fra sidelinjen!

Avspark

Lag som er ført opp som hjemmelag i programmet tar avspark i første omgang. Bortelag tar avspark i andre omgang.

Poeng

Seier gir 3 poeng, uavgjort gir 1 poeng og tap gir 0 poeng.

Innledende spill

Plassering bestemmes etter følgende regler:

 1. Poeng
 2. (3 for seier, 1 for uavgjort)
 3. Målforskjell
 4. Flest scorede mål
 5. Poeng i innbyrdes oppgjør mellom lag som står likt
 6. Målforskjell i innbyrdes oppgjør mellom lag som står likt
 7. Loddtrekning

Sluttspill

1. Kampene i sluttspillet spilles også med 1×25 min.
2. Ved uavgjort etter normal spilletid, avgjøres kampen på;
3. Straffespark, 5 til hvert lag, deretter 1 og 1.
– lagene bes å ha klar skyttere til dette klart før aktuell kamp starter.

Premiering

J13/14 år – 4 kamper i serie, pluss kamp søndag 1-2 (finale) / 3-4 (bronsefinale) / 5-6 / 7-8 og 9-10. Pokal til 1-2 og 3.plass
G13 år – A-B sluttspill. Premie til 1,2 og 3.plass A-sluttspill. Vinner av B-sluttspill.
Plassene 17-22 etter innledende spiller 2 «plasseringskamper» søndag.
Øvrige lag får lagsstatuett.

Gule og røde kort

Gult kort i en kamp dras ikke med fra kamp til kamp.
Gult kort gir 2 minutters utvisning. Lagleder er ansvarlig for å passe tiden!
Rødt kort for en enkel forseelse betyr at spilleren utvises fra kampen og må stå over lagets neste kamp i turneringen.
To gule kort i en og samme kamp kvalifiserer til rødt kort og straffes på samme måte som direkte rødt kort.

Protest

Ved enhver protest på forhold under kampen skal dommeren og banevert underrettes før dommeren forlater banen eller banens område.

Eventuelle protester skal leveres skriftlig av lagleder, senest 30 min. etter at kampen er ferdigspilt i turneringens sekretariat/banevert.
– et lag som ønsker et kampresultat kjent ugyldig, må nedlegge protest
Protestgrunnlag kan være
– lag har benyttet spiller som ikke var spilleberettiget
– grove feil ved dommerens forståelse av regelverket, men ikke feil i dommerens skjønnsutøvelse.

Ved eventuelle protester på alder må det protesterende lag selv utpeke den eller de spillere det protesteres på. Generell protest på hele laget godtas ikke.

Når protesten leveres, skal det betales et gebyr på 500 kroner. Gebyret tilbakebetales dersom protesten tas til følge. Juryens avgjørelse er endelig.

Saksbehandling
Juryen vil søke å innhente forklaring fra de involverte parter og klubbene pålegges å møte for juryen etter innkalling. Dersom de unnlater å møte vil dette bli brukt mot dem ved avgjørelsen av skyldspørsmålet og straffeutmålingen. Juryen kan innhente rapport fra dommerobservatører i de tilfeller dette er aktuelt.

Jury 

Leder Hans Petter Nyberg – Storhamar Fotball
Ridabu Il – Frode Smedvoll
Furnes Fotball – Tom Helgesen
FL Fart – Tore Torsteinsen

Trukket lag

Dersom et lag trekker seg før gruppespillet starter vil alle lagets kamper bli satt til 0-3 dersom det ikke lykkes arrangøren å framskaffe et erstatningslag. Et lag som trekker seg etter at spill i innledende serie er påbegynt, skal dette omgående meldes til sekretariatet. Dersom lag trekker seg etter at dette har spilt alle kamper i grunnspillet, vil resultatene bli tellende. Dersom trukket lag er kvalifisert til videre spill i turneringen, kan sekretariatet tilby det beste utslåtte laget i den aktuelle puljen plass i sluttspillet. Videre kan sekretariatet sette inn tapende lag i sluttspillet dersom seirende lag må trekke seg fra turneringen. Ved ujevnt antall lag i puljene, trekkes kampene mot det dårligst plasserte laget i puljen(e) med flest lag ut. Slik at lagene som skal sammenlignes har likt antall kamper.