Nor-Safe AS er produsent og leverandør av fysisk sikring som rullegitter/sjalusier, faste gitter og skyvegitter i mange varianter.

Kontakt

Telefon:370 58 500

Fax:370 58 501

Nettsted:http://www.nor-safe.no/

Trygve Taasen
Daglig leder
trygve@nor-safe.no
970 17 924