Hamjern AS er et jernstøperi- og en maskineringsbedrift som i en årrekke har levert til skipsindustrien, jernbane, vindmølle samt annen offshore og landbasert industri.

Kontakt
Telefon:62 54 32 00
Nettsted:http://hamjern.no/


Gorm Grøndahl
Daglig leder
ggr@hamjern.no
959 03 729