Alutech sin produksjon er i utgangspunktet basert på maskinering av aluminiumsprofiler. De er store på drivhusbord for gartnerier. Deres spesialitet er CNC langbearbeiding av profiler.

Kontakt
Telefon:611 67 800
Fax:611 67 034
Nettsted:http://www.alutech.no/


Håvar Haug
Daglig leder
haavar@alutech.no
970 28 054